Проект Tell Me a Story

tell-me-a-storyTell Me a Story e проект на Търговско-промишлена палата - Добрич, който се опитва да промени туристическото възприемане на местата, стандартните, клиширани разходки. Проект, в който малките истории, преразказвани в продължение на години, стават важни, превръщат се в посредници между хора от различни страни, предавайки атмосферата и духа на местата.

Кои видове животни най-често се рисуват


PigeonГалерия ГАЛАС АРТ, гр. Стара Загора е открита в началото на 2013 г. За времето на съществуването си, тя оформи активна политика на търсене, подкрепа и дори създаване на нови, необичайни начини за изява на малките творци.

Като израз на идеите си, от 15ти Април 2014 г., галерията стартира ARTCONTESTOR.com, място за онлайн конкурси по изобразително изкуство. Сайтът е насочен към децата на България, независимо от кой етнос са и къде са родени или живеят.

Информация за условията и реда за избори на народни представители за НС на Р България на 05.10.2014 г.

bg-embassy-1УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ!

На 5 октомври 2014 г. ще се проведат ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Избирателни права имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Български гражданин, живеещ извън страната, може да заяви намерението си да гласува не по-късно от 25 дни преди изборния ден (9 септември 2014 г.) чрез писмено заявление-декларация за гласуване в секция извън страната по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа). Заявлението може да бъде изтеглено от Интернет-страницата на Министерството на външните работи (http://www.mfa.bg/ - секция „Парламентарни избори 2014”) или да бъде получено лично в Посолството на Република България във Виена.

Заключителни презентации на интердисциплинарния проект „Текстът Левски- прочити в свой и чужд контекст"


LevskiНа 16.6 2014 от 19.00 ч. в семинарна зала 1 в Института по Славистика към Виенския Университет студенти от Пловдив, София, Фрайбург (Германия), Познан (Полша) Страсбург (Франция) и Виена (Австрия) ще се представят своите лични впечатления и заключителните презентации към проекта „Текстът Левски- прочити в свой и чужд контекст".

Достъп до австрийския пазар на труда за гражданите от новите страни-членки на ЕС

arbeiter kammerГражданите на новите държави- членки на ЕС трябва да вземат под внимание следното преди започване на работа в Австрия: всички тези обяснения са валидни преди всичко за гражданите на България и Румъния. По принцип, вие все още се нуждаете от разрешение за работа във връзка със Закона за заетостта за чужденците, за да бъдете назначен в Австрия.

Гражданите на новите държави-членки имат правото на свободен достъп до австрийския пазар на труда най- късно 7 години след присъединяването им към ЕС.  Изключения: Без специално разрешение можете да работите в Австрия

Нова книга на Георги Чалдъков "ЛЮБОМЪДРИ ЧИТАТЕЛЮ"

book 1Любомъдри читателю, в тази книга има есета и science-in-fiction (наука в разказа, разказана наука), не science fiction (научна фантастика), представени с 44 519 думи (193 страници).
„Внимавай тук добре, любомъдри читателю: да употребиш тия знания за умна наслада и полза за себе си и за другите“ (Паисий Хилендарски, „История славяноболгарская, собрана и нареждана Паисием иеромонахом...“ ).
Април 2013
Георги Н. Чалдъков